Οι “αδικίες” και τα αποτελέσματα του προγράμματος ανακύκλωσης.

αποτελέσματα προγράμματος

Στις 21 Ιουλίου ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος ανακυκλώνω – αλλάζω συσκευή. Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://allazosyskevi.gov.gr/apotelesmata-axiologisis/ όπου αναζητώντας τον μοναδικό αριθμό αίτησης μπορεί ο κάθε πολίτης να μάθει εάν η αίτηση του έχει προ-εγκριθεί η όχι. Συνολικά στο διαθέσιμο διάστημα υποβολής αιτήσεων, έγιναν 879.026 αιτήσεις, με τις 149.948 να κρίνονται ως επιλέξιμες. Στην συνέχεια, για την περίοδο 22 έως και 28 Ιουλίου, θα δίνεται η δυνατότητα στους αιτούντες να καταβάλουν τυχόν ενστάσεις χρησιμοποιώντας την “Φόρμα υποβολής ενστάσεων”.

Αυτά τα νούμερα δείχνουν ότι το πρόγραμμα είχε αρκετή απήχηση και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ερευνά την πιθανότητα συνέχισης του προγράμματος με μεγαλύτερα ποσά επιδότησης, δεδομένου του πόσοι πολίτες ενδιαφέρθηκαν για την συγκεκριμένη δράση.

Ποσά ανά περιφέρεια

Πιο συγκεκριμένα όμως, θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα του προγράμματος Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή ανά την περιφέρεια, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί. Για αρχή, παρακάτω βρίσκεται ο πίνακας με τα ποσά που δόθηκαν σε κάθε περιφέρεια.

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, τα ποσά είναι εξαιρετικά δυσανάλογα με τον πληθυσμό που αναλογεί σε κάθε περιφέρεια. Για παράδειγμα στην Δυτική Μακεδονία αντιστοιχούν 46,95 ευρώ ανά κάτοικο, ποσό το οποίο είναι αστρονομικό σε σχέση με την Αττική στην οποία δόθηκαν μόλις 7,35 ευρώ ανά κάτοικο.

Ποσοστά έγκρισης ανά περιφέρεια

Αντίστοιχη δυσαναλογία υπάρχει και στα ποσοστά ένταξης ανά την περιφέρεια, το οποίο οφείλεται στα διαφορετικά ποσά που δόθηκαν. Στα ποσοστά ένταξης όμως υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερες διαφορές, με το μεγαλύτερο ποσοστό να υπάρχει στην Δυτική Μακεδονία (95,54%) και το χαμηλότερο στην Αττική (8,51%). Αυτό σημαίνει ότι από τις 297.420 αιτήσεις που έγιναν για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή στην Αττική, μόλις οι 25.318 έγιναν δεκτές. Αντίθετα στην Δυτική Μακεδονία, από τις σχεδόν 20,000 αιτήσεις απορρίφθηκαν μόλις οι 913.

Χαμηλότερη βαθμολογία εγκεκριμένων αιτήσεων

Ακόμη χειρότερα γίνονται τα νούμερα όταν εξετάσουμε τις χαμηλότερες βαθμολογίες ένταξης των ωφελούμενων του προγράμματος. Ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τις βαθμολογίες Κ2, Κ3 και Κ4 (ποσοστό αναπηρίας, μονογονεϊκή οικογένεια και αριθμός τέκνων) υπολογίζεται μία συνολική βαθμολογία για την κάθε αίτηση. Αυτή η βαθμολογία στην συνέχεια καθορίζει την σειρά με την οποία θα ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι στο πρόγραμμα ώστε να λάβουν το κουπόνι “voucher”.

Εξετάζοντας τις βαθμολογίες με τις οποίες εντάχθηκαν οι ωφελούμενοι ανά την περιφέρεια, παρατηρούμε και πάλι μεγάλες ανισότητες. Η Δυτική Μακεδονία έχει και πάλι τα μεγαλύτερα ποσά, με την χαμηλότερη βαθμολογία ένταξης να είναι μόλις 14,833 μόρια. Αντίθετα στην Αττική κάποιος με 50,499 μόρια δεν λαμβάνει καμία απολύτως επιδότηση από την συγκεκριμένη δράση. Αυτές οι ανισότητες αφήνουν κάποιους πολίτες με πολύ δυσμενέστερη οικονομική κατάσταση εκτός του προγράμματος, ενώ εγκρίνουν αιτήσεις οι οποίες πληρούν ελάχιστα από τα κριτήρια χρηματοδότησης.

Σύνοψη

Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία ελπίζουμε πως θα διορθωθούν στην δεύτερη φάση του προγράμματος, αν αποφασίσει το υπουργείο να επαναφέρει την δράση με μεγαλύτερα ποσά επιδότησης όπως δηλώνει. Ως επί το πλείστον το πρόγραμμα “Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή” συνεχίζεται με αρκετή επιτυχία, με σχεδόν 150.000 νοικοκυριά να ετοιμάζονται να αντικαταστήσουν τις ηλεκτρικές συσκευές τους. Με την αντικατάσταση σε Inverter συσκευές με υψηλότερη ενεργειακή κλάση, πολλοί συμπολίτες μας θα μπορέσουν να δουν διαφορά στον λογαριασμό ρεύματος μέχρι και 1200 ευρώ ετησίως.

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα η θέλετε να αναβαθμίσετε το κλιματιστικό σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στον σύνδεσμο www.DiathermikiPatras.gr/contact